O nama

Ovom stranicom upravlja Rendl Lighting a.s.

Registrirani smo na Općinskom sudu u Pragu pod brojem 28200896 i registriranom adresom:

Rendl rasvjeta a.s.
Masarykovo Nábř. 10
120 00 Prag

Ovo je ujedno i naša glavna adresa poslovanja.

Možete nas kontaktirati na sljedeće načine:

Telefon: + 420 242 446 146
Adresa e-pošte: info@rendl.com