Završetak porudžbine

Hvala na Vašoj Narudžbi!

Ako je plaćen i svi su proizvodi na skladištu, šalje se na trenutačnu otpremu.